Artista finladeză Kaisa Kauppinen a ajuns în București într-un schimb de experiență artistică intitulată Go & See.
Pe lângă introducerea în scena locală, Kaisa a performat la Season at the Attic. Etajul 5 în mansarda Alinei Ușurelu.

Piesa Womankind este o prelegere comică nonverbală a unei singure femei despre feminitatea universală.

Ce fel de prezentări ale femeilor avem în zilele noastre? Există o egalitate reală între sexe în toate țările și trebuie să categorisim oamenii în funcție de feminitate și masculinitate? Kaisa a folosit teatrul de obiecte pe scenă creînd numere absurde de comedie neagră bazate pe propriile experiențe categorisite ca femeie.